Pagese Cash


Paguaj cash në dorëzim


Korrieri do t'ju telefonojë për të konfirmuar kohën e dorëzimit.

Pakoja juaj do të dorëzohet brenda dy ditësh pasi të keni caktuar kohën e dorëzimit.

Ju lutemi të jetë në adresën e caktuar dhe të gatshëm me para në dorë gjatë kohës së caktuar të dorëzimit.

Ne do të sigurojmë një kupon të pakushtëzuarpër të njëjtën shumë si porosia juaj e rimbursuar.

Me transfertë bankare


Kjo mënyrë vlen për të gjithë, kudo që ndodheni.

Gjatë proçesit të blerjes, nëse zgjidhni këtë mënyrë,do ju shfaqen dy llogari bankare, njëra për jashtë .Shqipërisë dhe tjetra për brenda Shqipërisë.

Ç'do pagesë e depozituar në këtë llogari, është e sigurtdhe ju keni të drejtën ta merni mbrapsh nëse ne nuk plotësojmë kushtet dhe premtimet që ju japim..